Wij mogen de reguliere podotherapeutische zorg weer opstarten!

Met toestemming van RIVM en VWS zullen wij vanaf 6 mei de reguliere podotherapeutische zorg gaan hervatten. Ons houdend aan strenge maatregelen en op basis van een stappenplan zullen we gaan langzaamaan gaan ‘opschalen’.

Naast de reguliere zorg blijft de medisch noodzakelijke (spoed) zorg bij risico patienten gehandhaafd. Risicopatiënten zijn patiënten waarbij er sprake is van Diabetes Mellitus (suikerziekte), perifeer arterieel vaatlijden en mensen met reumatische aandoeningen. Onder medisch noodzakelijke (spoed) zorg word verstaan: instrumentele behandeling bij een vergrote kans op wonden, bestaande wonden en ingegroeide teennagels.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dat wil zeggen: dat ze geen klachten hebben die kunnen duiden op een besmetting met COVID 19. Tevens ontvangen wij u alleen in de praktijk wanneer uw klacht niet met een videoconsult behandeld kan worden. Klik hier voor meer informatie over videoconsulten.

Een afspraak maken

Wanneer u onderstaande vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, kunnen wij u in de praktijk ontvangen.
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u korter dan 14 dagen geleden genezen van corona?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 
Mocht er na het maken van een afspraak iets wijzigen in uw gezondheid, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren of te verzetten.

Nog wat extra aanwijzingen over uw afspraak:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• De deur staat voor u open en wij zullen die ook voor u dicht doen.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider mee komen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 
Bel ons gerust voor vragen of om een afspraak te maken: 0492-364987