De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak vragen wij u uw identiteitsbewijs en zorgpas mee te nemen. Daarnaast de schoenen die u het liefst en meest draagt en indien van toepassing uw sport- en of werkschoenen.
De kosten van behandeling kunt u bij Podotherapie Gemert pinnen of contant afrekenen. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Podotherapie wordt niet ingehouden van uw eigen bijdrage. Afhankelijk van uw aanvullend pakket wordt de behandeling (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg voor de zekerheid uw polis of kijk hierboven onder het kopje 'vergoedingen'.

Geen verwijzing meer nodig

Podotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat u vooraf geen verwijsbrief van huisarts of specialist hoeft te hebben om een afspraak te maken.
Meer informatie vind u hier...

Organisatie

Podotherapie Gemert is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk om uw factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar. podotherapie wordt namelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Podotherapeut

De podotherapeut is het enige beroep in de voetengezondheidszorg, dat via artikel 34 van de wet BIG een opleidingstitel bescherming geniet. Dit op basis van een erkende HBO-diploma na het voltooien van de 4-jarige bachelor opleiding.
Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven. Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut.
De podotherapeuten hebben net zoals de andere beroepen, die in de wet BIG worden genoemd, een eigen kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie. De NVvP heeft deze registratie ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt. Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie ( niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).

Procedure klacht afhandeling

Indien u ontevreden bent over uw podotherapeut en het niet is gelukt om de klacht samen met uw podotherapeut op te lossen dan kunt u bij het Klachtenloket Paramedici zonder kosten een klacht indienen. De klachtprocedure start met het invullen van het klachtenformulier dat het KP heeft opgesteld.

Welke klachten worden in behandeling genomen?
- inhoud van de zorg / geleverde zolen
- bejegeningsklachten